• Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována
 • Vzdělávací exkurze do Slovenského ráje

  Vzdělávací exkurze do Slovenského ráje
  17. 9. 2019

  Vzdělávací exkurze do Slovenského ráje od 7. do 10. října 2019 

  Vzhledem k náročnosti programu doporučujeme akci pro žáky II. stupně.

  Základní informace:

  1. den, pondělí 7. října – v nočních hodinách odjezd z Prahy, přes Moravu na Slovensko.

  2. den, úterý 8. října – ráno příjezd pod Chopok, snídaně, lanovkou cesta na Chopok, po hřebeni na Ďumbier, občerstvení na Štefánikově chatě, sestup do sedla Čertovica k autobusu. Odpoledne ubytování, večeře.

  3. den, středa 9. října – odchod k nedaleké roklině Prelom Hornádu, průstup hlubokým kaňonem Hornádu, občerstvení v bufetu. Odpoledne výšlap roklinou Suchá Bělá.

  4. den, čtvrtek 10. října – přesun do vysokých Tater, do Tatranské Lomnice, lanovkou na Skalnaté pleso a po tatranské magistrále přes vodopády Studeného potoka na Hrebienok a zpět do Tatran. Lomnice.

  Odpoledne cesta zpět do Prahy, příjezd ve večerních hodinách.

  Dle podmínek (počasí apod.) je možná změna trasy.

  Cestu a pobyt zajišťuje V-tour Brno.

  Finance: Na tuto vzdělávací exkurzi přispívá zřizovatel (Městská část Praha 2) částkou odpovídající v přepočtu 700,- Kč na žáka. Účastníci uhradí celkovou cenu 4608,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava komfortním autobusem, 2 x ubytování s polopenzí, balíček na cestu, služby průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu, odpovědnosti za škodu a ztráty zavazadla, lanovka na Chopok (v ceně 5 €), lanovka na Skalnaté pleso (v ceně 7 €), informační materiály. Platba za exkurzi je splatná do 27. září 2019. Platbu je možné uhradit pouze bankovním převodem na účet 3885369/0800, variabilní symbol: 9209, do poznámek (sdělení příjemci) uveďte, prosím, jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

  Pedagogický doprovod: bude upřesněn dle počtu žáků z jednotlivých tříd.

  Zákonný zástupce předá pedagogickému doprovodu při odjezdu na zotavovací pobyt řádně vyplněné prohlášení o zdravotním stavu žáka „bezinfekčnost“, fotokopii kartičky zdravotní pojišťovny, u níž je žák přihlášen (fotokopii lze pořídit ve škole) a platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovacích akcích (má platnost dva roky). Bez výše uvedených dokladů není možná účast žáka na zotavovací akci.

   

 • Organizace školního roku 2019/ 2020

  Organizace školního roku 2019/ 2020
  31. 8. 2019

   ZŠ Praha 2, Vratislavova 13 – www.vratislavova.cz

  Organizace školního roku 2019/ 2020

  • vyučování za II. pololetí bude oficiálně ukončeno v úterý 30. června 2020

  Pozor: z důvodu probíhání 2. fáze opravy elektroinstalace na škole se předpokládá konec o týden dříve!

  • školní rok 2019/ 2020 začíná v pondělí 2. září 2019
  • vyučování za I. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020

   

  1. Prázdniny

  Poznámka: Prázdniny jsou uváděny včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu.

  • podzimní prázdniny                sobota 26. října až středa 30. října 2019
  • vánoční prázdniny                 sobota 21. prosince 2019 až neděle 5. ledna 2020 včetně;

  vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

  • pololetní prázdniny                 pátek 31. ledna – neděle 2. února 2020
  • jarní prázdniny                       pondělí 17. února až neděle 23. února 2020
  • velikonoční prázdniny            čtvrtek 9. dubna až pondělí 13. dubna 2020
  • hlavní prázdniny                     od středy 1. července do pondělí 31. srpna 2020

  šk. rok 2020/ 2021 začne v úterý 1. září 2020

   

  2. Státní svátky a dny pracovního klidu

  • sobota 28. září 2019                           Den české státnosti 
  • pondělí 28. října 2019             Den vzniku samostatného čs. státu (v rámci prázdnin)
  • neděle 17. listopadu 2019                  Den boje za svobodu a demokracii
  • úterý 24. prosince 2019                     Štědrý den (v rámci prázdnin)
  • 25. a 26. prosince 2019                     1. a 2. svátek vánoční (v rámci prázdnin)
  • středa 1. ledna 2020                          Den obnovy samost. č. státu - Nový rok (v rámci prázdnin)
  • 10. a 13. dubna 2020                         Velký pátek a Velikonoční pondělí (v rámci prázdnin)
  • pátek 1. května 2020                         Svátek práce
  • pátek 8. května 2020                         Den vítězství

   

  3. Třídní schůzky rodičů vždy ve středu - I. stupeň začíná 16:30; II. stupeň 17:00

  • zahajovací TS (neplatí pro 1. třídy – hned 2. září)                4. září 2019
  • TS – hodnocení za I. čtvrtletí                                                v týdnu od 4. do 8. listopadu 2019
  • TS – hodnocení za I. pololetí                                                8. ledna 2020
  • TS – hodnocení za III. čtvrtletí                                              v týdnu od 20. do 24. dubna 2020

   

  4. Hlavní akce

  • Celoroční projekt Mezinárodní rok zdraví rostlin 2020
  • Projekty Edison – Aj s rodilými mluvčími (23. – 27. září 2019)
  • Zahraniční zájezd v říjnu do Slovenského ráje – první týden v říjnu
  • Den veteránů – školní akce v pondělí 11. listopadu v 11 hodin u pomníku čs. legionářů, akce ÚMČ Praha 2 na náměstí Míru – pro školy od 10 hodin, pro veřejnost od 14 hodin
  • Adventní a vánoční dílny a trhy čtvrtek 28. listopadu 2019
  • Mikulášská besídka školní družiny – středa 4. prosince 2019
  • Adventní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě středa 11. prosince 2019 od 16:30
  • Lyžařský výcvik – 6. + 7. tř. – březen 2020
  • Plavecký výcvik 2. a 3. třídy od 14. listopadu 2019
  • Ozdravné pobyty květen a červen 2020
  • Školní divadelní představení Škodivrat v červnu 2020
  • Celoevropský projekt Noc s Andersenem – pátek 27. až sobota 28. března 2020
  • Loučení s 9. třídou na Albertově – poslední týden školy v červnu 2020
  • Celoškolní hra O poklad krále Vratislava – poslední týden školy v červnu 2020
  • Tradiční akce ŠD – Valentýnský bál; Vítání jara atd.
  • Tradiční středy se ŠD – např. divadelní představení v Muzeu Policie ČR, akce Domu dětí a mládeže Prahy 2, Stanice přírodovědců Prahy 2 apod.
  • Bibliobus Oskar před školou každých 14 dní od 12. září 2019
  • Zapojení do akcí Jeden svět na školách, Afrikány pro Afriku (jaro 2020), další akce a projekty, které budou aktualizovány…
  • Zápis do 1. tříd v úterý 14. a ve středu 15. dubna 2020

   

  5. Důležité termíny pro žáky 9. tříd

              Nejnovější informace a publikace (zdroje) po zveřejnění podá třídní paní učitelka 9. třídy.

  Každý žák může podat 2 přihlášky. Příprava na podání přihlášek proběhne na lednové TS.

  • Umělecké školy – do soboty 30. listopadu 2019 - talentové zkoušky oborů 82 Umění a užité umění jsou 2. – 15. ledna 2020, a sportovní G jsou 2. ledna – 15. února 2020, konzervatoře od 15. do 31. ledna 2020 – vždy v pracovních dnech. Výsledky od 5. do 15. února 2020.
  • Podání přihlášek na SOU, SŠ a gymnázia do neděle 1. března 2020 – žáci dostanou v pololetí.
  • První kolo školních přijímacích zkoušek na středních školách bez talentových zkoušek a bez maturit je od 22. do 30. dubna 2020 – vždy v pracovních dnech.
  • První kolo školních přijímacích zkoušek na středních školách s maturitou a gymnáziích – od 12. do 28. dubna 2020 – vždy v pracovních dnech; do 30. září MŠMT sdělí termín celostátní zkoušky. Maturitní obory dostanou výsledky státních testů do 28. dubna 2020.
  • Od 22. dubna by SŠ měly zasílat rozhodnutí o přijetí, do 10 prac. dnů nutno odevzdat zápisový lístek (bude vydán žákům 9. tříd s přihláškou, G6 a G8 na základě přijetí).

   

  6. Kroužky na škole

              Organizátorem kroužků na škole je Dům dětí a mládeže Prahy 2 - http://www.ddm-ph2.cz . Na stránkách DDM je možno se přihlásit. Kromě kroužků, které vedou zaměstnanci DDM, další kroužky provozují soukromí subjekty, např. Berukroužky, šachový kroužek apod. Pro zájemce máme připravenu i výuku náboženství.

   

 • Bibliobus Oskar

  Bibliobus Oskar
  26. 8. 2019

  První bibliobus přijede před školu ve čtvrtek 12. září! Další návštěvy pojízdné knihovny budou ob 14 dní. Přejeme všem příjemné chvíle s knihou!

 • Školní družina - úhrada

  Školní družina - úhrada
  27. 8. 2018

  Vážení rodiče, prosíme během září o úhradu za Vaše děti, které navštěvují školní družinu.

  Měsíční poplatek je 250 korun.

  Na účet 3885369/ 0800, VS 47610425. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu, období - za které je placeno. Například Zdeněk Janotka, 4. A, 9-12/18.

  Děkujeme.

 • Příspěvek do Sdružení rodičů

  Příspěvek do Sdružení rodičů
  2. 9. 2019

  Příspěvek do Sdružení rodičů, které podporuje celoškolní činnosti, je pro školní rok 2018/ 2019 200 Kč (dvěstě). V případě sourozenců je další dítě zdarma. Prosíme, příspěvek zasílejte na účet u Fio banky 2600955926/2010. Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte (příjmení dětí) a třídu.

Novinky

Kontakt

 • Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13
  Základní škola
  Vratislavova 13
  128 00 Praha 2 - Vyšehrad
 • Kancelář školy: +420 222 523 392

Napište nám

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně studia na naší škole, napište nám zprávu prostřednictvím tohoto formuláře. Vaše otázky rádi zodpovíme.
Jméno*:
Příjmení*:
Váš email*:
Vaše otázky, připomínky*:
Opište prosím text z obrázku*:
komunikuji se serverem, čekejte prosím
* takto označená pole jsou povinná